Coachen « PDJ Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst
Knop landelijke worskops

Coachen


Coachen is een relatie aangaan waarin een positief beïnvloedingsproces op gang gebracht wordt. Dit proces is gericht op;
ontwikkelen van zelfmanagement
ontdekken van de authenticiteit
leren te leren.

xxxxxxxxxxx
Coachen doe je door het aanwenden van een aantal specifieke vaardigheden, die te maken hebben met je manier van communiceren.
xxxxxxxxxxx
Wat doet iemand die coacht?
Hij luistert betrokken, hij gaat niet naar z’n eigen gedachten,
noch naar gedachten die opkomen door hetgeen hij hoort.
Hij stemt zich af in gedrag op de medewerker.
Hij stelt vragen over hetgeen hij heeft beluisterd
of anderszins heeft waargenomen op metaniveau.
De vragen zijn voornamelijk open vragen en gericht op het doorvragen
naar niet uitgesproken informatie.
Het gaat bij het vragen stellen om de ander op een elegante manier te leiden
naar antwoorden op vragen, ervan uitgaande dat de ander voldoende is
toegerust om z’n eigen inhoudelijke problemen op te lossen.
Hij versterkt, middels bewuste feedback, het zelfvertrouwen van de ander.
Hij maakt duidelijke, tijdgebonden afspraken over terugkoppeling.
Hij zorgt voor verbondenheid tussen hemzelf en degene die zich laat coachen.
Hij formuleert zijn antwoorden in heldere eenduidige taal.
Hij gebruikt vriendelijke, besliste en directieve taal als hij aanwijzingen geeft.
Hij is directief en voert slecht-nieuws gesprekken als daar aanleiding toe is
op een manier die helder en te begrijpen is, terwijl de relatie in tact blijft.
* Voor hij mag u natuurlijk ook zij lezen.
xxxxxxxxxxx

PDJ biedt ook Carrière coaching © Carrière Coaching leert u, uw gedachten te ordenen en vanuit deze ordening nieuw, ander gedrag te genereren. Meer weten?

Informatie: 06-21562051
“Gedachten komen vaak met velen. Gedrag gaat altijd alleen.”